پرش به محتوای اصلی

کورس‌های موجود

0
(0)
روانشناسی

ﻩComing soon: Supporting student mental health

Anticipated release date: June 15, 2023

0
(0)
روانشناسی

معرفی ابتدایی تراما

تراما تراما عبارت است از اثرگذاری تجربه تلخ و ناراحت‌...

0
(0)
روانشناسی

آموزش ابتدایی تراما (آسیب‌ روانی)- برنامۀ گروهی

تراما (آسیب روانی) عبارت است از تاثیرگذاری تجربه تلخ و ...

0
(0)
Education

ﻩComing soon: Teaching critical and creative thinking

Anticipate release date: July 15, 2023

0
(0)
Education

ﻩComing soon: Leadership for the empowerment of girls in education

Anticipated release date: June 15, 2023

0
(0)
Education

ﻩComing soon: Reading essentials

Anticipated release date: June 15, 2023

0
(0)
Education

ﻩComing soon: Design an online course using the ADDIE model

Anticipated release date: July 15, 2023

5
(1)
Miscellaneous

0
(0)
Technology

DD Courses and Moodle Basics

DD Courses and Moodle Basics is an introductory class for instructors who wish to host their courses...

0
(0)
Technology

مهارت‌های اساسی کمپیوتر و سواد دیجیتال برای آموزگاران

سواد دیجیتال عبارت است از ظرفیت یک فرد برای یافتن، تفس...

0
(0)
Gender Equity

تحلیل مبتنی بر جنسیت در تعلیم و تربیه

این صنف برای مسوولان آموزشی (مردان و زنان) طراحی شده ا...

0
(0)
صنف درخت دانش‎

English as a Second Language - Academic Writing (ESL - AW)

Welcome to our ESL class! We look forward to meeting you all.

0
(0)
صنف درخت دانش‎

English as a Second Language - Beginner/Intermediate (ESL B/I)

Welcome to our ESL class! We look forward to meeting you all.

0
(0)
صنف درخت دانش‎

Introduction to Research Techniques

Introduction to the techniques and tools used in various research fields.epistemologyprotocolsmeasur...

0
(0)
صنف هفتم‎

Islamic 7

0
(0)
صنف هفتم‎

English - 7B

This course will follow the English guidelines as outlined in the textbook.  We will interact as a ...

0
(0)
صنف هفتم‎

Geography 7

0
(0)
صنف هفتم‎

Computer 7

0
(0)
صنف هفتم‎

History 7

0
(0)
صنف هفتم‎

English - 7A

This course will follow the English guidelines as outlined in the textbook.  We will interact as a ...

0
(0)
صنف هفتم‎

Dari 7

0
(0)
صنف هفتم‎

Pashto 7

0
(0)
صنف هفتم‎

Mathematics 7

0
(0)
صنف هفتم‎

Biology 7

0
(0)
صنف هفتم‎

Chemistry 7

0
(0)
صنف هفتم‎

Physics 7

0
(0)
Grade 8

Islamic 8

0
(0)
Grade 8

Physics 8

0
(0)
Grade 8

Chemistry 8

0
(0)
Grade 8

Biology 8

0
(0)
Grade 8

Pashto 8

0
(0)
Grade 8

Dari 8

0
(0)
Grade 8

Geography 8

0
(0)
Grade 8

History 8

0
(0)
Grade 8

Computer 8

0
(0)
Best Afghan Girls

Best Afghan Girls group