طرح موضوعی

 • به زودی: چگونه آنلاین درس بدهیم: ایجاد رابطه

  معرفی


  هدف از این دوره ارائه و راهنمایی در زمینه طراحی و گسترش راه‌های حل مبتنی بر آموزش آنلاین برای معلمان، مربیان و طراحان آموزش است که در طراحی آموزش آنلاین تازه‌کار استند. این دوره مفاهیم و اطلاعات اولیه در مورد فرایند‌ها و منابع مرتبط در گسترش آموزش آنلاین را ارائه می‌دهد که ممکن است مورد علاقه معلمان، مربیان، بخش کدر و پرسونل و مدیرانی که مسؤولیت بلندبردن ظرفیت‌های آموزشی را دارند، باشد. در حالی که می‌دانیم که همه دانش‌آموزان در افغانستان به آموزش آنلاین دسترسی نخواهند داشت، بسیاری از اصول هفت راهکار اول این دوره، قابل تعمیم به سایر اشکال آموزش از راه دور استند.

  در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • طراحی، گسترش و ارائه فعالیت‌هایی را که از ویژه‌گی‌های آموزش آنلاین استند، توضیح دهید

  • راه‌های حل‌ آموزش آنلاین مناسب برای زمینه‌های گسترده‌یی که با محدودیت‌های فناوری مشخص می‌شوند، مانند قابلیت‌های سخت‌افزاری محدود و اتصالات انترنت با پهنای باند کم را توضیح دهید.

  • چگونه‌گی گسترش مطالب آموزش آنلاین را درک کنید.

  • منابع آموزشی آنلاین را برای خود و دانش‌آموزان خود پیدا کنید.


  In partnership with the Government of Canada

 • قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت فورم ثبت نام به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
 • قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت فورم ثبت نام به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
 • قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت فورم ثبت نام به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
 • قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت فورم ثبت نام به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
 • قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت فورم ثبت نام به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
 • قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت فورم ثبت نام به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
 • قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت فورم ثبت نام به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
 • قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت فورم ثبت نام به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
 • قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت فورم ثبت نام به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد